Aplikace světelné terapie BIOPTRON

Jak provádět světelnou terapii

Před použitím světelné terapie BIOPTRON vám doporučujeme, abyste se poradili s lékařem a získali tak odborné rady ohledně toho, zda je tato terapie vhodná nebo zda je nezbytný jiný léčebný postup.

Světelnou terapii BIOPTRON je nutno provádět individuálně. Trvání každého sezení a celé léčby závisí zejména na druhu zdravotní potíže a stavu oblasti určené k léčení.

Bioptronová lampa Bioptron®

Podle indikace může léčení světelnou terapií BIOPTRON trvat jen několik minut jednou či dvakrát denně. Terapii byste měli podstoupit v klidu, abyste mohli využít její biostimulační účinky.

  • Před aplikací světla BIOPTRON oblast určenou k ozáření očistíme. Pozor: Před aplikací musí být odstraněny všechny obvazy a další prostředky pro ošetření rány.
  • Uvolněte se a přístroj nastavte tak, aby paprsky světla dopadaly přímo na léčenou oblast. Přístroj musí být v pravém úhlu 90° a ve vzdálenosti přibl. 10 cm. Se světlem by se nemělo v průběhu terapie hýbat. Rozsáhlejší plochy zakryjte a ozařujte postupně po menších částech.
  • Světelnou terapii BIOPTRON aplikujte jednou či dvakrát denně, tj. každé ráno a/nebo večer, po dobu 4 až 10 minut, podle pokynů lékaře.
  • Stejným způsobem postupujte u léčení dalších částí těla.
  • Po použití odpojte přístroj od zdroje elektrického proudu.