Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy o systému BIOPTRON

Nejčastěji kladené dotazy o systému světelné terapie BIOPTRON
(BIOPTRON Light Therapy System, BLTS).

Obecné dotazy (Nahoru)

 • Co je to systém světelné terapie BIOPTRON (BLTS)? (Obecné dotazy)

  BLTS je technologie zdravotnického přístroje založená na jedinečném konceptu světelné terapie. Lze ji využívat pro prevenci, terapii i rehabilitaci v mnoha lékařských oborech. Základem této terapie je více než 15 let zkušeností a vědeckého výzkumu i klinických zkoušek různých aplikací, jež pokračují i nadále

 • Existují různé přístroje? (Obecné dotazy)

  Ano. Abychom zajistili nejvhodnější řešení pro všechny potřeby, zahrnuje škála výrobků systému světelné terapie BIOPTRON tři různé typy. Liší se velikostí a designem, ale vydávají světlo se stejnými fyzickými a technickými vlastnostmi.
  Přibližný průměr filtru se pohybuje od 5 cm (BIOPTRON MedAll), 11cm (BIOPTRON Pro 1) až po 15 cm (BIOPTRON 2).

 • Existují nějaké stojany pro tyto přístroje? (Obecné dotazy)

  Ano. BIOPTRON Pro 1 je k dostání se stolním nebo podlahovým stojanem. Pro BIOPTRON MedAll a pro BIOPTRON 2 doporučujeme jeden z volitelných podlahových stojanů. Stojan nejen zvyšuje pohodlí ošetření, ale rozšiřuje kapacitu přístroje tím, že umožňuje ošetřovat části těla, které jsou bez stojanu obtížně přístupné.

 • Jsou přístroje světelné terapie BIOPTRON schváleny pro lékařské použití? (Obecné dotazy)

  Ano. Získaly osvědčení jako zdravotnické prostředky podle směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Toto je příslušná úřední evropská směrnice o všech zdravotnických prostředcích, jež jsou vyráběny a prodávány v EHS.

 • Pocházejí přístroje světelné terapie BIOPTRON opravdu ze Švýcarska, tj. byly tam vyvinuty i zhotoveny? (Obecné dotazy)

  Ano. Všechny produkty BIOPTRON jsou vyráběny v našich vlastních švýcarských výrobních závodech.

 • Mohou světelnou terapii BIOPTRON používat jen odborně vyškolení zdravotníci, nebo i lidé v domácnostech? (Obecné dotazy)

  BLTS mohou používat odborně vyškolení zdravotníci i lidé v domácnostech. Přístroj nabízíme ve třech modelech, abychom zajistili uspokojení všech individuálních potřeb zákazníků, a to jak lékařů, sester a fyzioterapeutů, tak i soukromých uživatelů.

 • Světlo BIOPTRON má biostimulační účinky. Co to znamená? (Obecné dotazy)

  Světlo BIOPTRON stimuluje a upravuje biostimulační i regenerační pochody lidského těla, včetně imunitního systému.
  Světelná terapie BIOPTRON působí přirozeným způsobem: podporuje regenerativní kapacitu a rovnováhu lidského těla, a tak pomáhá využít tělu jeho vlastní léčebný potenciál.

Aplikace (Nahoru)

 • V jakých lékařských oborech lze světelnou terapii BIOPTRON využívat? (Aplikace)

  Pro zvláštní léčebné indikace v oblasti hojení ran i poranění a také při zmírňování bolesti.

 • Hojení ran: pro jaký druh ran a poranění je světelná terapie BIOPTRON vhodná? (Aplikace)

  Terapie je vhodná pro léčbu bércových vředů, proleženin, popálenin, pooperační ran a poranění po úrazu.

 • Tišení bolesti: pro jaký druh bolesti lze světelnou terapii BIOPTRON využít? (Aplikace)

  Terapie je vhodná pro tlumení bolesti způsobené revmatismem, dále ve fyzioterapii a sportovním lékařství.

 • Je zapotřebí poradit se před zahájením světelné terapie BIOPTRON s lékařem? (Aplikace)

  Co se týče léčebných indikací, obecně se doporučuje poradit se před zahájením terapie s lékařem. Lékař vám odborně poradí, zda je tento druh léčby pro vás vhodný, nebo zda je nutno volit jinou metodu.

 • Jak má být jednotlivé terapeutické sezení dlouhé a jak často má probíhat? (Aplikace)

  Délka jednoho sezení je asi 4 až 10 minut jednou či dvakrát denně. Délka celé léčby závisí na různých okolnostech, například na důvodech léčby či stavu léčené oblasti.

 • Doporučujete aplikovat světelnou terapii BIOPTRON v nějakou určitou denní dobu? (Aplikace)

  Ne. Terapii BLTS lze podstoupit v kteroukoli denní dobu. Nejvhodnější je doba, kdy se můžete uvolnit a vychutnat si biostimulační účinek. Během léčení doporučujeme podstupovat sezení pravidelně.

 • Není zacházení s přístroji příliš složité? (Aplikace)

  Ne. Všechny přístroje BLTS jsou pro uživatele snadno obsluhovatelné, praktické a jejich použití je jednoduché.

 • Jak má být léčená oblast připravena pro terapeutické sezení? (Aplikace)

  Oblast určená pro aplikaci světla by měla být odkryta a očištěna.
  Před ozařováním otevřené rány světlem BIOPTRON je třeba odstranit obvazy a ránu běžným způsobem očistit. Terapii je nutno u těchto případů provádět pod dohledem lékaře.

 • Je důležité nastavit přístroj do určité vzdálenosti a polohy? (Aplikace)

  Ano. Nastavte přístroj do pravého úhlu 90° a zachovejte vzdálenost přibližně 10 cm od povrchu těla.

 • Nemá světelná terapie BIOPTRON nějaké negativní vedlejší účinky? (Aplikace)

  Terapie BLTS se užívá již více než 15 let a žádné negativní vedlejší účinky nejsou známy.

Vlastnosti (Nahoru)

 • Jaké jedinečné vlastnosti má světlo BIOPTRON? (Vlasnosti)

  Světlo nabývá svých blahodárných účinků současným působením těchto čtyř vlastností:

  • polarizace
  • polychromie
  • nekoherence
  • nízká energie
 • Co je to polarizace? (Vlasnosti)

  Světlo BIOPTRON je polarizované: jeho vlny se pohybují v rovnoběžných rovinách. Stupeň polarizace, jehož světlo vydávané přístrojem BIOPTRON dosahuje, je asi 95 %.

 • Co je to polychromie? (Vlasnosti)

  Světlo BIOPTRON je polychromatické. Jeho spektrum tedy neobsahuje jen jednu vlnovou délku (jako je tomu u laseru), ale spektrum má širší škálu, obsahuje i viditelné světlo a část infračerveného záření. Elektromagnetické světlo BIOPTRON neobsahuje UV záření!

 • Co je to nekoherence? (Vlasnosti)

  Světlo BIOPTRON je na rozdíl od laseru nekoherentní, jeho vlny mají rozdílnou fázi. Světelné vlny tedy nejsou synchronizované.

 • Jaká je vlnová délka světla BIOPTRON? (Vlasnosti)

  Vlnová délka světla BIOPTRON se pohybuje od 480 nm do 3 400 nm, světlo je tedy kombinací viditelné části elektromagnetického spektra a světla infračerveného.

 • Obsahuje světlo BIOPTRON ultrafialové záření? (Vlasnosti)

  Ne. Světlo BIOPTRON neobsahuje žádné ultrafialové (UV) záření.

 • Jaký je rozdíl mezi slunečním světlem a světlem BIOPTRON? (Vlasnosti)

  Oproti přirozenému slunečnímu světlu je světlo BIOPTRON vyrobeno uměle, má tedy ovladatelné a opakovatelně nastavitelné parametry.

Servis a oprava (Nahoru)

 • Jak dlouhá je záruční doba pro přístroje světelné terapie BIOPTRON? (Servis a oprava)

  Dle příslušných zákonů je záruční doba 2 roky.

 • Kde je možno zakoupit přístroje světelné terapie BIOPTRON? (Servis a oprava)

  Přístroje Bioptron je možno zakoupit u certifikovaných prodejců přímo ve Vašem regionu (dále viz sekce kontakty).

 • Nabízíte servis a opravu přístrojů? (Servis a oprava)

  Ano. Všechny opravy provádějí výhradně servisní centra BIOPTRON. Pro Českou republiku je to Zepter International s.r.o., Servisní středisko, K Vypichu 1119, 252 19 Rudná.